Κεντρική Σελίδα Ψηφοφορίες Εκδόσεις Online Αγορές Επικοινωνία
   
 
Ομορφιά - ΔίαιταΥγείαΨυχολογίαFeng-ShuiΑγαπημέναΑστρολογίαΣχεσεις
 
Ημερήσιο Ωροσκόπιο
Καλύτερες Ημέρες
Ταρώ NAI/OXI  new
Ερωτικό Ταρώ  new
Προσωπικό Ωροσκόπιο
Οι πλανήτες Τώρα
Ωροσκόπιο Σελήνης
Μηνιαίο Ωροσκόπιο
Εβδομαδίαιο Ωροσκόπιο
Κοσμικοί Βιορυθμοί
Προσωπικές αναλύσεις
Personal Reports
Ερωτική συναστρία
Επίκαιρα Ωροσκόπια
Αφροδίτη & Έρωτας
Τα 12 ζώδια
Ζώδια – Χαρακτηριστικά
Ζωδια – Υγεία
Ζωδια – Ταυτότητα
Η Σελήνη κενή πορείας
Αστρολόγοι-Μέντιουμ
Αστρολογία-Διαφημίσεις
Ερωτικό Ταρώ CELTIC C
Αστρολογικό Ταρώ
Οι εκλείψεις του χρόνου
Οι πλανήτες του μήνα
Οι Πλανητικές ώρεs
Ανάδρομοι πλανήτες
Ερμής ανάδρομος
Αρθρα Αστρολογίας
Βιβλία Αστρολογίας
Σχολή Αστρολογίας
Αστρολογική ατζέντα
Online Αγορές
Ο ωροσκόπος σας
Καλύτερες Ημέρες για Σχέσεις
 
 
Αστρολογία  
Τόμοι-μαθημάτων Αστρολογίας δια αλληλογραφίας - Εξ' Αποστάσεως
 
  Print this article E-mail this article to a friend   
 
Πηγή: ANEW.GR
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 18 Απριλίου 2003, 1:51.52 πμ
Συνολικές επισκέψεις: 112569
Αγορά
 
   Σελίδα 3 από 4  
  Κανόνες - οδηγίες των τόμων-μαθημάτων δια αλληλογραφίας  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι
Μαθήματα 1 -3

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εισαγωγικό Σχόλιο       
2. Τρόπος εκμάθησης και διδασκαλίας    
3. Είναι δύσκολο να μάθει κάποιος αστρολογία
    και γιατί;        
    α) Όλες οι περιγραφές των πλανητών είναι ίδιες   
    β) Όλες οι περιγραφές των πλανητών είναι διαφορετικές  
    γ) Όλες οι περιγραφές είναι ανώφελες χωρίς πρακτική
        εφαρμογή       
    δ) Όλες οι περιγραφές είναι διφορούμενες    
    ε) Πόσο σωστά είναι αυτά που λένε;    
  στ) Ο συμβολισμός      
    ζ) Οι απαιτήσεις της επιστήμης     
4. Σύντομη Ιστορία        
    α) Η αρχαιότερη επιστήμη        
    β) Βαβυλώνα: η Γέννηση      
    γ) Ο Ζωδιακός        
    δ) Το Ωροσκόπιο       
    ε) Είναι η Αστρολογία σε εξέλιξη σήμερα;   
    ζ) Αστρολογία - Πραγματικότητα ή μυθοπλασία;

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1. Σύντομη Ιστορία της Αστρολογίας     
    α) Οι Πρόδρομοι        
    β) Οι Φυσικοί       
    γ) Οι Σωκρατικοί       
    δ) Χαλδαϊκή Αστρολογία       
    ε) Η αστρολογία της Ανατολής     
  στ) Ο Ερμητισμός και ο Αριστοτελισμός
        στη Μεσαιωνική Αστρολογία

Βιβλιογραφία

Γ. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
     1. Τα βασικά σύμβολα

Δ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΑΡΤΗ
     1. Πώς να κατασκευάσετε ένα Γενέθλιο Χάρτη   
     2. Τα "εργαλεία" του Υπολογιστικού    
     3. Υπολογισμός του Ωροσκόπου και των Δώδεκα Οίκων  
     4. Ο προσδιορισμός των Οίκων     
     5. Πώς υπολογίζουμε την ακριβή θέση των Πλανητών  
     6. Ιουλιανό - Γρηγοριανό Ημερολόγιο    
     7. Ώρα Ελλάδος: -2 από Γκρήνουιτς    
     8. Ημερομηνίες εφαρμογής της θερινής ώρας στην Ελλάδα 
     9. Ευρετήριο γεωγραφικού μήκους και πλάτους
         των κυριοτέρων πόλεων και κωμοπόλεων της Ελλάδας

Ε. Ο ΖΩΔΙΑΚΟΣ
     1. Ημερομηνίες των Αστρολογικών Ζωδίων   
     2. Τα Ζώδια       
         α) Το Ζώδιο του Κριού      
             αα) Ο Κριός ως το πρώτο στάδιο ανάπτυξης  
             ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
             γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
                   - ψυχολογικές τάσεις     
             δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
             εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                   φυσιολογικές προσβολές     
         στστ) Μικρό λεξικό του Κριού     
             ζζ) Ταυτότητα του Κριού     
             ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
             θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
        β) Το Ζώδιο του Ταύρου      
             αα) Ο Ταύρος ως το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης  
             ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
             γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
                   - ψυχολογικές τάσεις     
             δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
             εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                   φυσιολογικές προσβολές    
         στστ) Μικρό λεξικό του Ταύρου    
             ζζ) Ταυτότητα του Ταύρου     
             ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
             θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
        γ) Το Ζώδιο των Διδύμων      
            αα) Οι Δίδυμοι ως το τρίτο στάδιο ανάπτυξης  
            ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
            γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
       - ψυχολογικές τάσεις     
            δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
            εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                  φυσιολογικές προσβολές     
         στστ) Μικρό λεξικό των Διδύμων      
             ζζ) Ταυτότητα των Διδύμων     
            ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
            θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
       δ) Το Ζώδιο του Καρκίνου     
            αα) Ο Καρκίνος ως το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης  
            ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
            γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
                  - ψυχολογικές τάσεις     
            δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
            εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                  φυσιολογικές προσβολές     
       στστ) Μικρό λεξικό του Καρκίνου    
           ζζ) Ταυτότητα του Καρκίνου     
           ηη) Μυθολογικά στοιχεία        
           θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
       ε) Το Ζώδιο του Λέοντα      
          αα) Ο Λέοντας ως το πέμπτο στάδιο ανάπτυξης  
          ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
          γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
                - ψυχολογικές τάσεις     
          δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
          εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                φυσιολογικές προσβολές     
      στστ) Μικρό λεξικό του Λέοντα     
          ζζ) Ταυτότητα του Λέοντα     
          ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
          θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
    στ) Το Ζώδιο της Παρθένου     
          αα) Η Παρθένος ως το έκτο στάδιο ανάπτυξης  
          ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
          γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
                - ψυχολογικές τάσεις     
          δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
          εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
                φυσιολογικές προσβολές      
     στστ) Μικρό λεξικό της Παρθένου    
         ζζ) Ταυτότητα της Παρθένου     
         ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
         θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
    ζ) Το Ζώδιο του Ζυγού      
        αα) Ο Ζυγός ως το έβδομο στάδιο ανάπτυξης   
        ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
        γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
              - ψυχολογικές τάσεις      
        δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
        εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
              φυσιολογικές προσβολές     
   στστ) Μικρό λεξικό του Ζυγού     
       ζζ) Ταυτότητα του Ζυγού     
       ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
       θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
   η) Το Ζώδιο του Σκορπιού      
       αα) Ο Σκορπιός ως το όγδοο στάδιο ανάπτυξης   
       ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
       γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
             ψυχολογικές τάσεις      
       δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
       εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
             φυσιολογικές προσβολές     
  στστ) Μικρό λεξικό του Σκορπιού     
      ζζ) Ταυτότητα του Σκορπιού     
      ηη) Μυθολογικά στοιχεία      
      θθ) Αστρονομικά στοιχεία     

  θ) Το Ζώδιο του Τοξότη      
      αα) Ο Τοξότης ως το ένατο στάδιο ανάπτυξης   
      ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
      γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
            - ψυχολογικές τάσεις      
      δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
      εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
            φυσιολογικές προσβολές     
  στστ) Μικρό λεξικό του Τοξότη     
      ζζ) Ταυτότητα του Τοξότη     
      ηη) Μυθολογικά στοιχεία      
      θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
   ι) Το Ζώδιο του Αιγόκερω      
       αα) Ο Αιγόκερως ως το δέκατο στάδιο ανάπτυξης  
       ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
       γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
             ψυχολογικές τάσεις      
       δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
       εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
             φυσιολογικές προσβολές     
   στστ) Μικρό λεξικό του Αιγόκερω     
       ζζ) Ταυτότητα του Αιγόκερω     
       ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
       θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
  ια) Το Ζώδιο του Υδροχόου      
        αα) Ο Υδροχόος ως το ενδέκατο στάδιο ανάπτυξης  
        ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
        γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
              - ψυχολογικές τάσεις      
        δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
        εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
              φυσιολογικές προσβολές     
    στστ) Μικρό λεξικό του Υδροχόου    
        ζζ) Ταυτότητα του Υδροχόου     
        ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
        θθ) Αστρονομικά στοιχεία     
   ιβ) Το Ζώδιο των Ιχθύων      
         αα) Οι Ιχθείς ως το δωδέκατο στάδιο ανάπτυξης  
         ββ) Δυνατότητες ανάπτυξης     
         γγ) Γενικά χαρακτηριστικά - ιδιότητες
               ψυχολογικές τάσεις      
        δδ) Υγεία - ανατομία - φυσιολογία    
        εε) Παθολογικά χαρακτηριστικά -
              φυσιολογικές προσβολές     
   στστ) Μικρό λεξικό των Ιχθύων     
       ζζ) Ταυτότητα των Ιχθύων     
       ηη) Μυθολογικά στοιχεία     
       θθ) Αστρονομικά στοιχεία

ΣΤ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
       1. Δυαδική ταξινόμηση      
           α) Θετικά ή Αρσενικά Ζώδια     
           β) Αρνητικά ή Θηλυκά Ζώδια     
       2. Τριαδική ταξινόμηση            
           α) Τα Παρορμητικά ή Κύρια Ζώδια    
           β) Τα Σταθερά Ζώδια      
           γ) Τα Μεταβλητά Ζώδια     
       3. Τετραδική ταξινόμηση      
            α) Τα Ζώδια της Φωτιάς     
            β) Τα Ζώδια της Γης      
            γ) Τα Ζώδια του Αέρα     
            δ) Τα Ζώδια του Νερού     
       4. Άλλες κατηγοριοποιήσεις     
           α) Τα άφωνα Ζώδια      
           β) Τα ανθρώπινα Ζώδια     
           γ) Τα άγονα και τα γόνιμα Ζώδια    
           δ) Τα διπλά Ζώδια      
           ε) Τα θηριώδη Ζώδια      
         στ) Τα τετράποδα Ζώδια     
           ζ) Τα ζεστά Ζώδια      
           η) Τα κρύα Ζώδια      
           θ) Τα υγρά Ζώδια      
           ι) Τα ξηρά Ζώδια      
       5. Επίλογος

Βιβλιογραφία 

Ζ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΠΛΟΛΕΜΙΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΕΣ

Η. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Θ. ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
     1. Οι Οίκοι        
     2. Ο συμβολισμός των Οίκων στην αστρολογία    
     3. Οι ιδιότητες και οι αντιστοιχίες των Οίκων συνοπτικά   
     4. Οι ιδιότητες και οι αντιστοιχίες των Οίκων αναλυτικά  
          α) Ο Πρώτος Οίκος      
          β) Ο Δεύτερος Οίκος      
          γ) Ο Τρίτος Οίκος      
          δ) Ο Τέταρτος οίκος      
          ε) Ο Πέμπτος οίκος      
        στ) Ο Έκτος οίκος      
          ζ) Ο Έβδομος οίκος      
          η) Ο Όγδοος Οίκος      
          θ) Ο Ένατος Οίκος      
          ι) Ο Δέκατος Οίκος      
        ια) Ο Ενδέκατος Οίκος      
        ιβ) Ο Δωδέκατος Οίκος      
    5. Αμφίδρομη Ενέργεια - Αντίθετοι Οίκοι    
        α) Πρώτος και Έβδομος      
        β) Δεύτερος και Όγδοος      
        γ) Τρίτος και Ένατος      
        δ) Τέταρτος και Δέκατος     
        ε) Πέμπτος και Ενδέκατος     
        στ) Έκτος και Δωδέκατος     
    6. Δευτερεύουσες ιδιότητες των Οίκων    
    7. Κατηγορίες των Οίκων      
       α) Γωνιακοί οίκοι       
       β) Διαδοχικοί οίκοι      
       γ) Πτωτικοί οίκοι       
       δ) Άλλες ομαδοποιήσεις       
    8. Συστήματα οικοθεσίας      
       α) Τα πιο διαδεδομένα συστήματα οικοθεσίας   
       β) Οι τρεις βασικές κατηγορίες     
           αα) Με απευθείας διαίρεση της εκλειπτικής   
                  i) Σύστημα Ίσων Οίκων ή Ζενίθ    
                  ii) Σύστημα Μεσουρανήματος    
                  iii) Σύστημα Πορφύριου     
                  iv) Σύστημα Φυσικής Διαβάθμισης   
                   v) Ηλιακό Σύστημα - Ηλιακός Χάρτης   
                  vi) Συστήματα Άμεσης Διαίρεσης   
           ββ) Με προβαλλόμενη διαίρεση της Εκλειπτικής  
                  i) Σύστημα Κάμπανους     
                  ii) Σύστημα Ρετζιομοντάνους    
                  iii) Σύστημα Μορίνους     
                  iv) Σύστημα Μεσημβρινού ή Ζαριέλ   
                  v) Σύστημα του Ορίζοντα     
                  vi) Σύστημα του Αρκτούρου    
           γγ) Με διαίρεση του τόξου κινούμενου σημείου  
                 i) Σύστημα Αλκαμπίτιους     
                 ii) Σύστημα Πλάσιντους     
                 iii) Σύστημα Κωχ ή Τόπου Γέννησης   
      γ) Το Τοποκεντρικό σύστημα     
      δ) Κανένα απολύτως σύστημα οικοθεσίας

Ι. ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
    1. Εισαγωγή στους  Πλανήτες και Αστροφυσική   
    2. Ο αστροφυσικός Πέρσυ Σέυμουρ     
    3. Ο αστροφυσικός Βίκτορ Μάνσφιλντ    
        α) Εισαγωγή       
        β) Ουράνιες Επιρροές      
        γ) Συγχρονικότητα      
        δ) Αστρολογία και Συγχρονικότητα    
        ε) Θεωρητική αστρολογία     
      στ) Επιστήμη και αστρολογία     
  ζ) Οι Πλανήτες στη Σύνθεση     
   4. H Ψυχολογία των Πλανητών     
       α) Οι πέντε πλανητικοί τύποι του Γκωκλέν   
      β) Είκοσι χαρακτηριστικά για την περιγραφή
          των πλανητικών τύπων      
      γ) Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούμε στα μαθήματα  
      δ) Οι λέξεις κλειδιά της Φρανσουάζ Γκωκλέν (επεξηγήσεις) 
      ε) Ο πίνακας των 253 χαρακτηριστικών
  5. Ο Ήλιος
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Ήλιου σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
  6. Η Σελήνη
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση της Σελήνης σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
  7. Ο Ερμής
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Ερμή σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
  8. Η Αφροδίτη
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση της Αφροδίτης σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
  9. Ο Άρης
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Άρη σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
10. Ο Δίας
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Δία σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
11. Ο Κρόνος
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Κρόνου σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
12. Ο Ουρανός
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Ουρανού σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα     
13. Ο Ποσειδώνας
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Ποσειδώνα σε Οίκο ή Ζώδιο   
      δ) Αστρονομικά δεδομένα
14. Ο Πλούτωνας
      α) Στοιχεία Αστρολογίας      
      β) Λέξεις Κλειδιά       
      γ) Θέση του Πλούτωνα σε Οίκο ή Ζώδιο    
      δ) Αστρονομικά δεδομένα

ΙΑ. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
      1. Κοσμογονία, Θεογονία      
      2. Ήλιος        
      3. Σελήνη        
      4. Ερμής        
      5. Αφροδίτη       
      6. Άρης        
      7. Δίας ή Ζευς       
      8. Κρόνος        
      9. Ουρανός       
    10. Ποσειδώνας       
    11. Πλούτωνας

Βιβλιογραφία

 
Αγορά
| 1 | 2 | 3 | 4 |
 
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η